Που θα μας βρείτε

Αγορά Βιοκαλλιεργητών
στην Κηφισιά

Κάθε Δευτέρα
Ωράριο λειτουργίας:
14:00 μ.μ – 18:00 μ.μ.

Αγορά Βιοκαλλιεργητών
στο Γέρακα

Κάθε Πέμπτη
Ωράριο λειτουργίας: 14:00 μ.μ – 18:00 μ.μ.

Αγορά Βιοκαλλιεργητών
στο Παλαιό Ψυχικό

Κάθε Τρίτη
Ωράριο λειτουργίας: 14:00 μ.μ – 17:30 μ.μ.

Αγορά Βιοκαλλιεργητών
στο Ήλιον

Κάθε Σάββατο
Ωράριο λειτουργίας: 08:30 μ.μ – 14:00 μ.μ.